Privacyverklaring

In de Naaikamer gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van de diensten van In de Naaikamer dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon, via het contact met In de Naaikamer of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres

 

Waarvoor verwerkt In de Naaikamer jouw persoonsgegevens?

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • In de Naaikamer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

In de Naaikamer bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

 

Delen met anderen

In de Naaikamer zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een accountantskantoor. Met deze organisatie heeft In de Naaikamer een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. In de Naaikamer blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar indenaaikamer@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

In de Naaikamer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via het telefoonnummer 06-34891511 of via indenaaikamer@gmail.com.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door In de Naaikamer kunt u contact met me opnemen via het algemene telefoonnummer (06-34891511) of via indenaaikamer@gmail.com.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.